Skoči na glavno vsebino

Predstavitev EDUCE Izobraževanja

EDUCA je blagovna znamka ki v Sloveniji že dobri dve desetletji udejanja bogato ponudbo na področju strokovnega izobraževanja in ( predvsem ) izobraževalnega založništva. Pozna nas celoten javni sektor, najbolj pa kajpak vzgojno-izobraževalni zavodi iz področja vzgoje in izobraževanja. Praktično je ni šole ali vrtca, knjižnice, ravnatelja, učitelja,…. ki nas ne pozna, ki se ni udeleževal naših strokovnih izobraževanj, ki ni prebiral naše strokovne periodike , knjig in priročnikov.

Naša ponudba strokovnega izobraževanja poleg področja vzgoje in izobraževanja zajema še področje zdravstva ter kulture.

Začetki – leto 1990

Leta 1990 si nihče od nas ni predstavljal, da lahko mladostna zagnanost in inovativnost poseže v današnji čas. Takrat še ni bilo internetnih povezav, ki bi družile toliko ljudi iz vseh koncev sveta. Nova Gorica je bila le mesto na meji med vzhodom in zahodom, danes pa je pomembno kulturno in izobraževalno stičišče Evrope; malenkost tudi po zaslugi EDUCE.

Založba EDUCA

Znotraj Založbe EDUCA izdajamo strokovno literaturo, knjige in priročnike predvsem na področju vzgoje in izobraževanja ( pedagogika, psihologija, didaktika, sociologija,…). Tu in tam tej zvrsti literature dodajamo tudi poezijo in prozo za odrasle, literaturo za osebno rast, pa tudi pravljice in slikanice za najmlajše. Bili smo prvi v Sloveniji, ki smo pričeli izdajati Pedagoške rokovnike, pa Pedagoško knjižno zbirko. Pred 31 leti smo kot prva zasebna družba v Sloveniji pričeli izdajati pedagoško revijo EDUCA, ki jo še danes prebirajo v večini šol in vrtcev. Izdajali smo še pedagoško revijo PIO ( Preverjanje & ocenjevanje ), pa revijo NEPROFITNI MANAGEMENT,…

EDUCA Izobraževanja

Znotraj EDUCA Izobraževanja pripravljamo in izvajamo skrbno izbrana strokovna izobraževanja ( seminarji, konference, posveti, delavnice,…) po celotni Sloveniji. Imamo se za specialiste za javni sektor, predvsem za področje vzgoje in izobraževanja, čeprav pripravljamo strokovna izobraževanja tudi za druga področja ( zdravstvo, kultura,…). Slovimo kot organizatorji dveh največjih strokovnih konferenc v Sloveniji za poslovne sekretarke oziroma tajnice ter za računovodje iz šolstva. Organizacijsko, promocijsko in medijsko najbolj odmeven strokovni posvet VLADNE REFORME IN JAVNI SEKTOR pa nam je uspel pred leti, ko smo na enem mestu zbrali okoli 250 managerjev iz javnega sektorja na eni, 5 ministrov oz. državnih sekretarjev na drugi strani ter eminentne goste in predavatelje iz Španije, Velike Britanije, Belgije in Slovenije na tretji strani.

EDUCA vsako leto spomladi ( že 6 let ) organizira tudi mednarodne konference na temo ŠOLA & MUZEJI pri čemer kot soorganizatorje povabimo eminentne izobraževalne in muzejske ustanove iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, BIH, Švedske, Nemčije,…

Naše udeleženke in udeleženci pravijo, da se EDUCINIH izobraževanj radi udeležujejo, ker jih pripravljamo in izvajamo »z dušo in s srcem« !

Prelomnica – leto 2012

Posebno prelomnico za nas predstavlja leto 2012, ko smo se »preoblikovali« iz gospodarske družbe v zasebni neprofitni zavod ter tako na novih osnovah nadaljevali z našim poslanstvom.

Enaintrideset let se učimo in rastemo z vami in za Vas. Prepustite se zapeljati našim izdajam in izobraževalnim dogodkom; naj bo sleherna izdaja in izobraževanje tudi za Vas – prijeten dogodek !

Novice

24.04.2024

POMEMBNO: povezava za današnji webinar  Pravilnik o financiranju šole v naravi

02.04.2024

V čudovitem ambientu ROSE hotela na Bledu smo 21. in 22. marca izvedli  že sedmo EDUCINO konferenco SODOBNA ZDRAVSTVENA...

01.02.2024

Našo že 18. konferenco SODOBNO RAČUNOVODSTVO V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU bomo izvedli  11. in 12. aprila v konferenčnem centru...

01.02.2024

EDUCA v sodelovanju z Združenjem zdravstevene administracije Slovenije pripravlja že 7. konferenco SODOBNA ZDRAVSTVENA...

19.12.2023

Pripravljamo že 7. mednarodno konferenco ŠOLA & MUZEji, ki jo bomo v tesnem sodelovanju z Muzejem Velenje ter v so-...