Skoči na glavno vsebino

Delovanje svetov vzgojno - izobraževalnih zavodov XIV.

09.11.2023

Sveti vzgojno-izobraževalnih zavodov (VIZ) se v praksi pogosto srečujejo s številnimi vprašanji in dilemami povezanimi z njihovo sestavo, delovanjem in odgovornostjo. EDUCA izobraževanja v ta namen pripravlja že 14. izobraževalno srečanje, ki je namenjeno predvsem predsednikom svetov VIZ, pa tudi njihovim članom ter ravnateljem.

Obilica pravnih predpisov, ki dajejo formalni okvir in osnovo za delovanje svetov VIZ pogosto bega njene člane, še posebej pa predsednike. Marsikdaj se zgodi, da različne inštitucije predpise tolmačijo različno in se mora uporabnik ( člani sveta oz. predsednik ) na koncu sam odločiti, katero mnenje bo upošteval in se po njem ravnal ter ga tudi zagovarjal v morebitnih inšpekcijskih oziroma sodnih postopkih.

Izkušnje kažejo, da nekateri problemi pravne narave izvirajo iz predhodno nerešenih vprašanj, povezanih s sodelovanjem (ali ne-sodelovanjem) sveta VIZ in drugimi organi šole, zlasti ravnateljem. Svet VIZ ima v okviru svojih zakonskih pristojnosti določeno, da imenuje ravnatelja, hkrati pa ima tudi možnost, da v primeru nezakonitega ravnanja ravnatelja sproži postopek njegove razrešitve. Kljub temu pa se morajo vsi člani sveta zavedati, da je ravnatelj varuh zakonitosti na šoli, zato je potrebno njegova ravnanja najprej obravnavati s tega vidika in temeljito pretehtati, ali gre v konkretnih primerih res za hujše kršitve predpisov ali pa zgolj za nesoglasja in različne poglede, morda tudi pritiske okolice. Medsebojna povezanost vodstva šole in njenih organov ter korektno sodelovanje zagotovo prispeva k boljši klimi na šoli, kar je pomembno tako za učence, dijake in njihove starše ter strokovne delavce. Svet VIZ je zato z razlogom sestavljen iz različnih interesnih skupin, ki vsaka s svojega zornega kota prispeva k osnovnemu poslanstvu, to pa je kvalitetna vzgoja in izobraževanje udeležencev po celotni vertikali, od vrtca do srednje šole. Organi šole (ravnatelj kot pedagoški vodja in poslovodni organ) ter svet VIZ kot organ upravljanja v okviru svojih pristojnosti predstavljata inštrument za izvedbo sistema na praktični ravni, pri tem zagotovo pomembno vlogo igra poznavanje predpisov, v oporo pa so jim lahko različna priporočila in mnenja.

Vsled navedenega smo pri EDUCI poskrbeli, da boste s strani kompetentnih predavateljev seznanjeni s kompetencami, načini delovanja ter odgovornostjo, ki jo prinaša članstvo in še posebej predsedovanje svetu zavoda.

Prijava na: Delovanje svetov vzgojno - izobraževalnih zavodov XIV.

Na izobraževanje prijavljamo naslednje udeleženke/ce:

Podatki za izstavitev računa: (vsi podatki so obvezni)

Novice

24.04.2024

POMEMBNO: povezava za današnji webinar  Pravilnik o financiranju šole v naravi

02.04.2024

V čudovitem ambientu ROSE hotela na Bledu smo 21. in 22. marca izvedli  že sedmo EDUCINO konferenco SODOBNA ZDRAVSTVENA...

01.02.2024

EDUCA v sodelovanju z Združenjem zdravstevene administracije Slovenije pripravlja že 7. konferenco SODOBNA ZDRAVSTVENA...

01.02.2024

Našo že 18. konferenco SODOBNO RAČUNOVODSTVO V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU bomo izvedli  11. in 12. aprila v konferenčnem centru...

19.12.2023

Pripravljamo že 7. mednarodno konferenco ŠOLA & MUZEji, ki jo bomo v tesnem sodelovanju z Muzejem Velenje ter v so-...