Skoči na glavno vsebino

Delovanje svetov VIZ ( posebna izvedba samo za člane svetov VIZ za Občino Postojna )

01.12.2023

EDUCA izobraževanje se je z občino Postojna dogovorilo za izvedbo strokovnega posveta DELOVANJE SVETOV VIZ za člane in predsednike svetov VIZ iz teritorija občine Postojna.

Posvet smo izvedli v čudovitem ambientu koncertne dvorane v Glasbeni šoli Postojna v četrtek 11. januarja.

Posveta se je udeležilo 41 udeleženk in udeležencev iz :

  • Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna
  • Osnovna šola Antona Globočnika Postojna
  • Osnovna šola Prestranek
  • Vrtec Postojna
  • Glasbena šola Postojna
  • Šolski center Postojna
  • Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna

 

Na posvetu sta si »govorniški oder« izmenjevala Milena Bonelli in Tomaž Rozman; oba z dolgoletnimi izkušnjami iz Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, oziroma g. Rozman tudi iz nekdanjega Inšpektorata za šolstvo in šport.

 

Gospa Bonelli je temeljito predstavila zakonske podlage, pristojnosti, organiziranost in delovanje svetov VIZ ter kompleksen in zahteven postopek imenovanja ravnatelja. Tomaž Rozman pa se je osredotočil predvsem na ugotovljene nepravilnosti pri delovanju svetov vzgojno-izobraževalnih zavodov; le-teh je pa kar precej. Moderator posveta je bil Štefan Krapše, sicer prokurist zavoda EDUCA izobraževanje iz Nove Gorice, ki se že 32 let ukvarja z organizacijo in izvedbo strokovnih izobraževanj ( seminarji, posveti, konference,…) predvsem za področje javnega sektorja in znotraj le-tega pretežno za vzgojo in izobraževanje.

Namen tokratnega posveta je bil ozavestiti in usposobiti člane svetov zavodov iz področja vzgoje in izobraževanja, predvsem pa njihove predsednike za kompetentno delovanje in kvalitetno odločanje znotraj sveta zavoda – kajpak na osnovi področne zakonodaje ter izhajajoč iz kompetenc in odgovornosti, ki jih imajo kot člani sveta zavoda oz. kot njihovi predsedniki.

Verjamemo, da je bil namen dosežen in da so bila pričakovanja udeleženk ter udeležencev dosežena. Lepa hvala ob tem gospe Lorenani Ogrin Marušič ( Sekretarka za področje pravnih, splošnih zadev in družbenih dejavnosti na občini Postojna ) za zaupanje in odlično sodelovanje. Hvala tudi podžupanu g. Andreju Bergincu za uvodne pozdravne besede dobrodošlice. Ter kajpak Glasbeni šoli in njenemu ravnatelju g. Edvardu Popitu za gostoljubje.

Odločitev občine Postojna je vsekakor vredna občudovanja in spoštovanja ter kaže na razumevanje pomembnosti strokovnega izobraževanja za tiste, ki poleg ravnatelja odločajo o pomembnih zadevah v šolah in vrtcih – to so člani svetov zavodov oziroma njihovi predsedniki!

 

Predavatelji/ce

Sveti VIZ: zakonske podlage, organiziranost in pristojnosti, postopek za imenovanje ravnatelja
Milena BONELLI
Ugotovljene nepravilnosti pri delovanju svetov VIZ
Tomaž ROZMAN

Galerija slik

Prijava na: Delovanje svetov VIZ ( posebna izvedba samo za člane svetov VIZ za Občino Postojna )

Na izobraževanje prijavljamo naslednje udeleženke/ce:

Podatki za izstavitev računa: (vsi podatki so obvezni)

Novice

24.04.2024

POMEMBNO: povezava za današnji webinar  Pravilnik o financiranju šole v naravi

02.04.2024

V čudovitem ambientu ROSE hotela na Bledu smo 21. in 22. marca izvedli  že sedmo EDUCINO konferenco SODOBNA ZDRAVSTVENA...

01.02.2024

Našo že 18. konferenco SODOBNO RAČUNOVODSTVO V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU bomo izvedli  11. in 12. aprila v konferenčnem centru...

01.02.2024

EDUCA v sodelovanju z Združenjem zdravstevene administracije Slovenije pripravlja že 7. konferenco SODOBNA ZDRAVSTVENA...

19.12.2023

Pripravljamo že 7. mednarodno konferenco ŠOLA & MUZEji, ki jo bomo v tesnem sodelovanju z Muzejem Velenje ter v so-...