Vabilo na informativni dan za magistrske študije

UNIVERZA V NOVI GORICI
vabi na informativni dan za
magistrske študijske programe

ung

 

Informativni dan za programe druge stopnje bo potekal v sredo, 10. junija 2015, na naslednjih lokacijah:

Glavna stavba Univerze v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, Nova Gorica, ob 16. uri
– Gospodarski inženiring (Poslovno-tehniška fakulteta)
– Okolje (Fakulteta za znanosti o okolju)
– Slovenistika, smer Jezikoslovje in smer Literarne vede (Fakulteta za humanistiko)

Univerzitetno središce Ajdovšcina, Vipavska cesta 11c, Ajdovšcina, ob 16. uri
– Fizika (Fakulteta za aplikativno naravoslovje)

Palaca Alvarez, Via Armando Diaz 5, Gorica, Italija, ob 14. uri
– Medijske umetnosti in prakse (Visoka šola za umetnost)
Predstavitev programa Medijske umetnosti in prakse bo istega dne ob 14. uri potekala tudi
v Ljubljani, v kavarni Slovenske kinoteke, na Miklošicevi cesti 28.

Pod okriljem Univerze v Novi Gorici združujemo perspektivne in v Sloveniji edinstvene študijske programe. Dokaz kakovosti programov so zadovoljstvo in uspešnost naših diplomantov v poslovnem svetu ter njihova visoka zaposljivost.
Na petih programih druge stopnje študenti pridobivajo uporabna in sodobna znanja. Z delom na praktičih primerih se naučjo samostojnega reševanja nalog ter skupinskega dela. Z ugodnim razmerjem med številom profesorjev in študentov in s sodobnimi oblikami poučevanja
zagotavljamo prilagodljivost, s katero se lahko posvetimo vsakemu študentu in mu omogočimo razvoj sebnih talentov in ambicij.
Ker bi radi magistrski študij približali širšemu krogu študentov, bomo tudi na programih brez koncesije omogočili brezplačno šolanje vsem, ki
se prvič vpisujejo v študijski program, ki daje izobrazbo, enakovredno 2. bolonjski stopnji, oziroma tistim, ki po njem redno napredujejo v 2. letnik.

Novost so tudi prilagojene oblike študija za študente športnike, saj se zavedamo naporov, ki jih morajo vlagati za sočasno izpolnjevanje študijskih obveznosti in doseganje športnih rezultatov. Status športnika in s tem še bolj fleksibilen potek študija lahko pridobijo vsi aktivni, registrirani športniki z opaznimi rezultati na tekmovanjih na državni in mednarodni ravni.

Vec informacij: www.ung.si

Vabilo na informativni dan

Comments are closed.