Uporaba elektronskih obrazcev M

Na predlog nekaterih vaših kolegic smo s koncem avgusta pripravili dve izvedbi seminarja

Uporaba elektronskih obrazcev M za prijavo podatkov v obvezna socialna zavarovanja.

Prve termin za seminar je 26. avgusta v Ljubljani, drugi pa 28. avgusta v Portorožu.

 

Uporaba elektronskih obrazcev M

 

Kot veste, gre za zelo pomembno temo oz. novost na tem področju. Predavateljica bo vam že dobro znana strokovnjakinja  Renata Prača, ki je pred leti že predavala za vas preko EDUCE in prejela zelo visoke ocene za izvedbo  in uporabnost predavanja.

Podrobnejši program si lahko ogledate v priponki.

Ne glede na šolo oz. vrtec iz katerega prihajate, se lahko prijavite na katerokoli izmed navedenih lokacij.

 

Iz vsebine seminarja

Splošno o obrazcih M za prijavo podatkov v obvezna socialna zavarovanja:

 • pravne podlage,
 • trajanje zavarovalnega razmerja,
 • dokazila na podlagi katerih se ureja prijava, odjava ali sprememba podatkov,
 • roki za vložitev.20150803_160618_resized

Prijava za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12):

 • obveznost zavarovanja,
 • pravna razmerja, ki so podlaga za zavarovanje,
 • trajanje zavarovalnega razmerja,
 • roki za vložitev,
 • obrazložitev posameznih primerov zavarovanja.

Možnost uporabe elektronskih obrazcev M na portalu e-VEM:

 • dostop do portala,
 • postopek pooblaščanja za delo v sistemu e-VEM,
 • postopek oddaje obrazec M prek portala e-VEM,
 • pripenjanje dokazil v Centralno elektronsko hrambo (CEH),
 • pregled statusov vlog ter pridobitev potrdila po zaključenem postopku.

Predavateljica

Izvajalka seminarja bo Renata Prača, diplomirani organizator manager, zaposlena na ZZZS Območna enota Kranj, kot vodja izpostave Škofja Loka, ki je

 • sodelovala pri nastanku portala e-VEM, in sicer kot vsebinski vodja projekta na ZZZS (poleg priprave navodil, ena izmed nalog je bila tudi usposabljanje referentov točk VEM in strokovnih delavcev za izvajanje zavarovanja v prijavno-odjavnih službah ZZZS),
 • sodelovala tudi kot predavateljica na seminarjih (področje: prijava podatkov v obvezna socialna zavarovanja),e-vem-300x100
 • pred nekaj leti že predavala o isti tematiki za EDUCO in bila po izvedbi predavanja deležna izjemno visoke ocene za strokovnost izvedbe ter predvsem za uporabnost v praksi.

 

Seminar je namenjen vsem, ki se v javnih zavodih ukvarjate s kadrovskimi zadevami,  torej predvsem poslovnim sekretarkam.

Letak M obrazci

 

1 Step 1
Uporaba elektronskih obrazcev M
Ustanova
Naslov, pošta
Telefon
Na izobraževanje prijavljamo naslednje udeleženke/ce:
Ime in priimek
Ime in priimek
Prijavljene udeležence/ke se vpiše v seznam prijavljenih za interno uporabo!
Prijavljam se za naslednjo lokacijo
PODATKI ZA IZSTAVITEV RAČUNA: (vsi podatki so obvezni)
Davčna št. oziroma id za DDV
Davčni zavezanec
Matična številka
Račun odprt pri banki (ime banke)
Bančni račun - TRR
BIC koda
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder

Comments are closed.