STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA AVGUST–OKTOBER 2015

STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA AVGUST–OKTOBER 2015

Poletno in zgodnje jesensko dogajanje na področju strokovnih izobraževanj bo potekalo nekako takole:

  1. Na predlog nekaterih vaših kolegic smo s koncem avgusta pripravili dve izvedbi seminarja

Uporaba elektronskih obrazcev M za prijavo podatkov v obvezna socialna zavarovanja

Kot veste gre za zelo pomembno temo oz. za novosti na tem področju. Predavateljica bo vam že dobro znana strokovnjakinja Renata Prača, ki je pred leti že predavala za vas preko EDUCE in prejela zelo visoke ocene za izvedbo in uporabnost predavanja.

Prve termin za seminar je 26. avgusta v Ljubljani, drugi termin pa 28. avgusta v Portorožu.

Podrobnejši program si lahko ogledate v rubriki IZOBRAŽEVANJA.

 

  1. Ker bo predvidoma do konca septembra sprejet nov Zakon o javnem naročanju- ZJN-3 smo se pri EDUCI že dogovorili za enodnevni seminar na to temo. Predlog zakona je posledica prenosa Direktive o javnem naročanja 2014/24/EU, ki bo dosedanji sistem javnega naročanja bistveno predrugačil, in sicer Predlog zakona ZJN-3:

                 – uvaja nove vrste postopkov,

                 – uvaja novo definicija statusa ponudbe,

                 – uvaja merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe kot edino merilo,

                 – spodbuja delitev predmeta na sklope,

                 – ukinja obvezna plačila podizvajalcev,

                 – dodaja obvezne izločitvene pogoje,

                 – uvaja možnost priznanja sposobnosti, kljub neizpolnjevanju pogojev,

                 – določa način preveritve ponudbe,  

                 – elektronsko naročanje kot prihodnost javnega naročanja.

Seminar bomo izvedli takoj po sprejetju novega zakona – predvidoma proti koncu septembra oz. v začetku oktobra v Ljubljani, o čemer vas še podrobneje obvestimo v septembru. Izvajalka bo vam že dobro pri/znana Milena Basta Trtnik.

 

  1. In še zadnja (najbrž tudi najpomembnejša) informacija: tradicionalna že XII. izobraževalna konferenca

SODOBNA  POSLOVNA  SEKRETARKA  V  VZGOJI  IN  IZOBRAŽEVANJU,

ki bo 20. in 21.oktobra v novem Konferenčnem Centru v Termah Zreče.

                Podrobnejši program konference (bogat, zanimiv in aktualen kot vselej!) bomo objavili s koncem meseca avgusta.

 

Do takrat pa lepo pozdravljene/pozdravljeni in preživite kar se da sproščujoč dopust!

 

Comments are closed.