Šola-vrtec in zdravje otrok EDUCA strokovni posvet

Gre za med sektorski posvet (šolstvo in zdravstvo) na katerem bodo sodelovali in predavali  ugledni strokovnjaki, zdravniki, pediatri oz. šolski svetovalci .

Posvet je v prvi vrsti namenjen zaposlenim v šolstvu in v vrtcih, ki se vsakodnevno ali občasno srečujejo z otroki, ki imajo različne zdravstvene težave.

»Otroška igra, kratek sprehod v naravo ali pa le nedolžen bonbon v otrokovih ustih…nikoli res ne moremo predvideti, kje nas čaka katero od nujnih stanj ali poškodba pri kateri je tako zelo pomembno, da v najkrajšem času pravilno odreagiramo in nudimo ustrezno prvo pomoč. Majhen je razkorak med neznanjem in znanjem ter tako pravilnim ukrepanjem in reševanjem ter preprečevanjem težjih posledic. Pomembno je vedeti, koko ukrepati, ko teče kri, se izbije zob, opeče koža, poškoduje sklep, zlomi kost, nenadno zatakne bonbon….« ( iz koncepta predavanja dr.Boštjana Gosnika )

Posvet vam bo pomagal, da  pridobite dragocene napotke, navodila, orientacije kako pravilno in ustrezno postopati v urgentnih ali ne urgentnih primerih bolezni otrok ali poškodb.

Mnogo ravnateljev ter drugih pedagoških delavcev nas je opozorilo, da v šolstvu enostavno ne vedo, kako se odzivati in ukrepati ob nekaterih akutnih in kroničnih obolenjih otrok oz. kadar pride do poškodb v šoli / vrtcu, pa tudi  v izven šolskih dejavnostih ter v šoli v naravi !

Vsa predavanja bodo temeljila na  kratkem uvodnem prikazu tipičnih znakov bolezni oz. poškodb. Osrednji  del predavanj pa bodo strokovnjaki zdravniki in pedagogi namenili praktičnim sugestijam in nasvetom glede vašega ravnanja. Posebno pozornost bomo v sklepnem delu namenili  praktičnemu prikazu temeljnih postopkov oživljanja  s sočasno uporabo avtomatičnega defibrilatorja !

OSREDNJE TEME STROKOVNEGA POSVETA

–          higiena – nauk o zdravju in vloga  pedagoškega osebja pri tem

–          temeljnimi ukrepi osebne higiene in higiene prehrane otrok, ki jo morata  zagotavljati vrtec in šola

–          vloga šole  oz. vrtca pri  zagotavljanje pogojev za ohranjanje  zdravja otrok

–          vloga učitelja, vzgojitelja in šolske svetovalne službe pri ukrepih za zagotavljanje zdravega šolskega in vrtčevskega okolja

–          prva pomoč pri krvavitvah in oskrba ran

–          oskrba opeklinskih ran

–          prva pomoč pri poškodbah sklepov in kosti

–          prva pomoč pri delni ali popolni zapori dihalne poti s tujkom

–          prva pomoč pri izbitju zoba

–          oskrba amputiranega dela/uda

–          veriga preživetja

–          algoritem temeljnih postopkov oživljanja s praktičnim prikazom

–          posebni primeri oživljanja

–          možne nevarnosti pri oživljanju

–          uporaba avtomatičnega defibrilatorja  s praktičnim prikazom

–          ocena  otrokovega stanja  zdravja in pravilno ukrepanje  v nujnih primerih bolezni oz. poškodb

–          cepljenje v vrtcu in v šoli ( dejstva in dileme )

VABLJENI UDELEŽENCI

 • Šolski svetovalni delavci
 • Učitelji in vzgojitelji
 • Ravnatelji in pomočniki ravnateljev
 • Izvajalci zdravstvene vzgoje
 • Vsi strokovni delavci, ki se pri svojem delu srečujejo z otroci, ki imajo bolezenske težave
 • Pediatri in zdravstveni delavci

IZVAJALCI OZIRPOMA PREDAVATELJI

Predavatelji   bodo ugledni strokovnjaki iz področja zdravstva in šolstva, in sicer:

 • Fani Čeh, učitelj svetnik, pedagoška svetovalka, Zavod RS za šolstvo
 • Dr.med. Majda Troha, specialist šolske medicine, Zdravstveni dom Idrija, dispanzer za šolske otroke in mladino, vodja stalne strokovne komisije za pediatrijo   pri RSK, članica posvetovalne skupine za cepljenja pri Inštitutu za varovanje zdravja
 • Dr.med.Boštjan Gosnik, bolnišnica Novo mesto, licenciran  predavatelj strokovnega centra za prvo pomoč Rdečega križa Slovenije,  zunanji sodelavec Zavoda  RS za šolstvo pri vodenju tematskih konferenc

TERMIN IN LOKACIJA POSVETA

 Strokovni posvet bo potekal v Ljubljani v  sredo 12. Marca 2014  v konferenčni dvorani, Plaza hotela, Bratislavska cesta 8 1000 Ljubljana ( BTC območje : www.plazahotel.si ).  Posvet se prične ob 9.00 uri in zaključi ob 14.15 uri.

KOTIZACIJA IN PLAČILO

Kotizacija za pravne osebe znaša 145 eur + ddv. Vključuje gradivo strokovnega posveta, napitke in pogostitve med odmori. Kotizacijo plačati šele na osnovi izstavljenega računa.

INFORMACIJE TER PRIJAVE IN ODJAVE

 Podrobnejše informacije vam bomo posredovali na spodaj navedenih kontaktnih naslovih:

Educa Izobraževanja

Gradnikove brigade 23;  P.P. 181, 5000 Nova Gorica

Tel.08 2053225, Faks.08 2053226

E pošta: info@educaizobrazevanje.si

Vašo pisno prijavo pričakujemo najkasneje 3 dni pred pričetkom posveta. Pošljete jo lahko na zgoraj navedene naslove po pošti in telefaksu. Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je 3 dni pred pričetkom posveta, sicer zaračunavamo administrativne stroške v višini 20% od kotizacije.

VODENJE IN MODERIRANJE POSVETA

 Moderator posveta bo  Štefan Krapše, Organizacijski vodja pa  Božidar Založnik; oba EDUCA Izobraževanja.

 Podrobnejši program ter prijavnico poglejte v priloženem PDF letaku.

Šola – vrtec in zdravje otrok EDUCA strokovni posvet

 Na posvet se lahko prijavite tudi on-line

  Šola (vrtec) in zdravje otrok EDUCA strokovni posvet - PRIJAVNICA
  Ustanova
  Naslov prijavitelja
  Pošta
  e-pošta
  Tel.
  Faks
  Matična št.
  Davčna št.
  Davčni zavezanec
  DANE
  Prijavljamo naslednje udeleženke/ce:
  Ime
  Priimek
  Ime
  Priimek
  Zaposlen/a kot
  Zaposlen/a kot
  Dovoljujemo, da prijavljene udeležence/ke v seznam prijavljenih
  DANE
  Dovoljujemo, da nas obveščate po e-pošti:
  Varnostna koda:
  captcha
  Vnos varnostne kode:

  Comments are closed.