ŠOLA IN MUZEJI, 1. nacionalni strokovni posvet

Muzeji s svojimi vsebinami pomembno (pozitivno) vplivajo na vzgojo in izobraževanje. Muzejski pedagogi – kustosi so pri tem izjemnega pomena, saj s svojo strokovno usposobljenostjo posredno vplivajo na dojemljivost obiskovalcev ustanove, v kateri delujejo.

Skrbna pedagoška priprava otrok v vrtcu oziroma v šoli na obisk muzeja na eni ter prilagojeni pedagoško/didaktični pristopi s strani muzejskih kustosov/pedagogov kot tudi učiteljev na drugi strani postajajo v sodobni muzejski pedagogiki ključ do uspešnega sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in muzeji.

VSLED NAVEDENEGA VAS VABIMO NA EDINSTVEN STROKOVNI POSVET!

Kvalitativni dvig muzejsko-pedagoške teorije in prakse ter iskanje medsebojnih sinergij med vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami ter muzeji in galerijami je temeljni namen in hkrati ambicija tega edinstvenega posveta!