Sodobno računovodstvo v vzgoji in izobraževanju VIII.

EDUCA Izobraževanja 2014 – Izobraževalna konferenca

Grand Hotel Primus Ptuj, 15. – 16- april 2014

Pred nami je 8. Izvedba vsakoletne tradicionalne dvo-dnevne izobraževalne konference. Gre za največje in najpomembnejše strokovno / izobraževalno srečanje računovodij iz področja vzgoje in izobraževanja.

Za čas, ki ga živimo je značilno nenehno spreminjanje zakonodaje in preko nje iskanje optimalnih rešitev za izhod iz dolgotrajne krize, ki jo je poleg gospodarstva izdatno občutil tudi javni sektor in znotraj le-tega še posebej področje vzgoje in izobraževanja.

Računovodje v vzgojno-izobraževalnih ustanovah imate posledično poleg povečanega obsega dela tudi nemalo težav in zadreg pri iskanju ravnotežja med prihodki in odhodki ter pri zahtevnemu sledenju številnim zakonskim in podzakonskim spremembam, ki jih nenehno »producirajo« Vlada RS, Državni zbor ter resorna ministrstva.

Organizatorji konference se že osmo leto zapored trudimo prepoznavati vaše zadrege in vam vaše zahtevno delo olajšati tako, da pripravimo kar se da aktualen in v praksi uporaben izbor strokovnih tem, ki so v tem trenutku za vaše delo najpomembnejše in vam njihova implementacija povzroča največ težav in dilem.

Tako bo tudi letos, ko bomo v prijetnem ambientu Term Ptuj gostili kar osem uglednih in referenčnih predavateljic in predavateljev – od mag.Branka Vidiča, dr.Vladimirja Žumra, preko Mateje Benedik, Biserke Šubelj, Simone Štraus, pa do Milene Baste, Tine Šinkovec in Savine Atai.

Predavatelji prihajajo iz pomembnih javnih in zasebnih ustanov, kot npr. : Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za finance – Uprava RS za javna plačila, Arhiv Republike Slovenije, Zbornice davčnih svetovalcev,…

OSREDNJE KONFERENČNE TEME

• Aktualno na področju obračunavanja in izplačevanja plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju
• Novela uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
• Novosti, ki jih pripravlja Ministrstvo za notranje zadeve (npr. spremembe ZSPJS, predlagane spremembe prevoza na delo in z dela, itd )
• Arhiviranje računovodske dokumentacije
• Kateri klasifikacijski načrt uporabljati in kdaj
• Kako arhiviramo papirnato računovodsko dokumentacijo, kakšni so roki hranjenja za posamezne računovodske dokumente
• Kaj moramo vedeti v praksi preden se odločimo za e-hrambo dokumentacije
• Kaj mora vedeti računovodja iz vzgoje in izobraževanja o javnem naročanju ?
• Izračun ocenjene vrednosti javnega naročila (kako razdelati kontni plan, da je iz podatkov razvidno, kakšen postopek je potreben)
• Način valorizacije denarnih obveznosti v primeru sklenitve večletnih pogodb v okviru javnih naročil
• Notranja revizija ustreznosti in pravilnosti Pravilnika o računovodstvu in krogotoka knjigovodskih listin
• Revizija pravilnosti zaračunavanja in evidentiranja prodaje blaga in storitev na trgu
• Smernice in priporočila glede priprave finančnega načrta v VIZ
• Davčni vidik izplačil zunanjim sodelavcem
• Aktualne spremembe zakonov, ki vplivajo na delo in pravilni
obračun dajatev (novosti na davčnem področju )
• Davčni postopek, ki se veže na obračune dajatev REK obrazce , popravek pomot, zamude pri plačilih,…
• Prejemanje in izdajanje e-računov
• Uprava Republike Slovenije za javna plačila – enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo e-računov s proračunskimi uporabniki

TERMIN, TRAJANJE IN LOKACIJA KONFERENCE
Konferenca se bo pričela v torek 15.aprila ob 9.30 ter zaključila v sredo 16.aprila okoli 13.30
Konferenca bo potekala v konferenčnih prostorih Grand Hotela Primus na Ptuju :

Sava Turizem d.d.
Terme Ptuj
Pot v Toplice 9, 2251 Ptuj, Slovenia, EU
Phone: +386 2 74 94 519
Fax: +386 2 74 94 524
http://www.sava-hotels-resorts.com

Podrobnejši program ter prijavnico poglejte v priloženem PDF letaku.

Sodobno računovodstvo v vzgoji in izobraževanju VIII.

Na konferenco se lahko prijavite tudi on-line

  Sodobno računovodstvo v vzgoji in izobraževanju VIII. (2014) - PRIJAVNICA
  Ustanova
  Naslov prijavitelja
  Pošta
  e-pošta
  Tel.
  Faks
  Matična št.
  Davčna št.
  Davčni zavezanec
  DANE
  Prijavljamo naslednje udeleženke/ce:
  Ime
  Priimek
  Ime
  Priimek
  Zaposlen/a kot
  Zaposlen/a kot
  Dovoljujemo, da prijavljene udeležence/ke v seznam prijavljenih
  DANE
  Lanskoletna udeleženka:
  DANE
  Udeležil/a se bom večernega druženja z večerjo:
  DANE
  Udeležil/a se bom:
  - Ogleda vinske kleti v torek, 15. 4. od 17.30 do 19.30 (cena 7,00 EUR na osebo):
  DANE
  - Ogleda mesta Ptuj s Ptujskim gradom v sredo, 16. 4. od 13.45 do 16.00 (cena 7,5 EUR na osebo):
  DANE
  Dovoljujemo, da nas obveščate po e-pošti:
  Varnostna koda:
  captcha
  Vnos varnostne kode:


   

  Comments are closed.