Računovodski izkazi, letno poročilo in davčni obračun DDPO za 2016 za vzgojo in izobraževanje

Izvajalki seminarja bosta ugledni in izkušeni predavateljici:

 • Biserka ŠUBELJ, davčna svetovalka z licenco pri Zbornici davčnih svetovalcev Slovenije ter izkušena poznavalka in vselej visoko ocenjena predavateljica za področje vzgoje in izobraževanja;
 • Majda GOMINŠEK, finančna svetovalka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno/računovodskem področju; tudi za področje javnih financ in vzgoje in izobraževanja.

Pomembno:

 • seminar se nanaša na določene uporabnike proračuna oziroma še ožje na specifiko javnih zavodov iz vzgoje in izobraževanja,
 • seminar bo temeljil na konkretnih primerih iz prakse,
 • tekom celotnega seminarja ter še posebej v sklepnem delu sleherne teme bomo veliko časa namenili vašim vprašanjem in odgovorom nanje.

Kot neformalni dodatek bodo predstavnice novo ustanovljenega sindikata SFRU-J predstavile aktualno dogajanje.

 

OSREDNJE SEMINARSKE  TEME

Letno poročilo in računovodski izkazi

 • Zakonski predpisi na računovodskem in davčnem področju v letu 2016, ki vplivajo na pripravo letnih poročil
 • Priprava računovodskih izkazov in računovodskih pojasnil.
 • Na katere problematične stvari pred sestavo letnega poročila ne smemo pozabiti?
 • Na kaj moramo biti pozorni pri pripravi posameznih izkazov?
 • Pregled pomembnih računovodskih postavk v izkazih
 • Vsebina razkritjih v letnem poročilu ( kaj je vsebina poslovnega in kaj je vsebina računovodskega poročila)
 • Računovodske teme ( sestava bilanc uspeha in stanja problem osnovnih sredstev, amortizacija in njeno pokrivanje,…)
 • SRS in primeri knjiženj

Priprave na davčni obračun po DDPO

   – Novosti ZDDPO 2017

   – Priprave za davčni obračun – DDPO 2016 – Na kaj vse morate paziti, ko zaključujete leto 2016

 • Davčni pregled kontov glavne knjige
 • Oblikovanje rezervacij in kratkoročnih časovnih razmejitev – računovodski in davčni vidik
 • Ugotovljene računovodske napake in njihovi popravki – davčno priznani – DA/NE
 • Kako popraviti že oddan davčni obračun
 • Kdaj lahko odpišemo terjatev oz. obveznost – davčno priznano – DA/NE
 • Kako ločiti – Reprezentanco/daril/reklame?
 • Razmejevanje pridobitne in nepridobitne dejavnosti po davčnih predpisih
 • Davčne olajšave za leto 2016

Novosti s področja računovodskih standardov oz. druge novosti ZA LETO 2017

 • SRS in primeri knjiženj
 • Sprememba zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike

Letak in prijavnica

Comments are closed.