Predstavitev EDUCE Izobraževanja

EDUCA je blagovna znamka, ki v Sloveniji že dobri dve desetletji udejanja veliko dobrega na področju izobraževanja in (predvsem) izobraževalnega založništva. Pozna nas celoten javni sektor, najbolj pa vzgojno-izobraževalni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. Praktično je ni šole ali vrtca, knjižnice, ravnatelja, učitelja …, ki nas ne pozna, ki se ni udeleževal naših  strokovnih izobraževanj, ki ni prebiral naše strokovne periodike, knjig oz. priročnikov.

Začetki – leto 1990

Leta 1990 si nihče od nas ni predstavljal, da lahko mladostna zagnanost in inovativnost poseže v današnji čas. Takrat še ni bilo internetnih povezav, ki bi družile toliko ljudi iz vseh koncev sveta. Nova Gorica je bila le mesto na meji med vzhodom in zahodom, danes pa je pomembno kulturno  in izobraževalno stičišče Evrope.

 

Založba EDUCA

Znotraj Založbe EDUCA izdajamo strokovno literaturo, knjige in priročnike predvsem na področju vzgoje in izobraževanja (pedagogika, psihologija, didaktika, sociologija …). V zadnjih letih tej zvrsti literature dodajamo tudi poezijo in prozo za odrasle, literaturo za osebno rast, pa tudi pravljice in slikanice za najmlajše. Bili smo prvi v Sloveniji, ki smo pričeli izdajati pedagoške rokovnike, pa Pedagoško knjižno zbirko. Pred 22. leti smo kot prva zasebna družba v Sloveniji pričeli izdajati pedagoško revijo EDUCA, ki jo še danes prebirajo v večini šol in vrtcev. Izdajali smo še pedagoško revijo PIO (Preverjanje & ocenjevanje), pa revijo NEPROFITNI MANAGEMENT …

 

EDUCA Izobraževanja

Znotraj EDUCA Izobraževanja pripravljamo in izvajamo skrbno izbrana strokovna izobraževanja (seminarji, konference, posveti, delavnice …) po celotni Sloveniji. Imajo nas za specialiste za javni sektor, predvsem za področje vzgoje in izobraževanja, čeprav pripravljamo strokovna izobraževanja tudi za druga področja (zdravstvo, javna uprava, energetika, turizem …). Slovimo kot organizatorji dveh največjih strokovnih konferenc v  Sloveniji za poslovne sekretarke ter za računovodje iz šolstva. Organizacijsko, promocijsko in medijsko najbolj odmeven strokovni posvet VLADNE REFORME IN JAVNI SEKTOR pa nam je uspel pred leti, ko smo na enem mestu zbrali okoli 250 managerjev iz javnega sektorja na eni, 5 ministrov oz. državnih sekretarjev na drugi strani ter eminentne goste in predavatelje iz Španije, Velike Britanije, Belgije in Slovenije na tretji strani.

Naše udeleženke in udeleženci pravijo, da se EDUCINIH izobraževanj radi udeležujejo, ker jih pripravljamo in izvajamo »z dušo in srcem«!

 

Prelomnica – leto 2012

Posebno prelomnico za nas predstavlja leto 2012, ko smo se »preoblikovali« iz gospodarske družbe v zasebni neprofitni zavod ter tako na novih osnovah nadaljevali z našim poslanstvom.

Enaindvajset let se učimo in rastemo za Vas. Prepustite se zapeljati našim izdajam in izobraževalnim dogodkom; naj bo sleherna izdaja in izobraževanje tudi za Vas prijeten dogodek!