O reviji EDUCA

Revija EDUCA je ena prvih in še zmeraj maloštevilnih specialnih pedagoških revij v Sloveniji. Nastala je pred 22. leti z namenom ponuditi vzgojiteljicam (pa tudi redkim vzgojiteljem) v vrtcih ter učiteljicam in učiteljem oz. profesorjem na razredni stopnji osnovnih (danes: prvi triletji) šol pedagoško čtivo, ki jim bo pomagalo pri vsakodnevnem pedagoškem oziroma vzgojnem delu.

Uredniški koncept

Revija EDUCA išče ravnotežje med teorijo in prakso, med teoretičnimi razpravami ter članki, ki izhajajo iz prakse in prikazujejo praktične izkušnje. Revija ne objavlja zgolj tekstov, ki so skladni z uradno doktrino vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, temveč skuša polemizirati in ponujati alternative, ne sicer toliko konceptualne, kot didaktične! Revija “lovi” ustrezno razmerje med članki, namenjenimi predšolski vzgoji ter tistimi za prvi triletji osnovne šole. Praviloma v sleherni številki objavljamo vsaj dva teksta za predšolsko vzgojo. Mestoma se v reviji pojavi članek, ki ozko gledano ne sodi v nobeno izmed področij revije, temveč se vsaj posredno nanaša na predšolsko vzgojo oz. prvi triletji.

Sicer pa ima revija naslednji nabor rubrik:

 • beseda založnika
 • predšolska vzgoja
 • prvi triletji
 • izkušnje in aplikacije
 • otroci s posebnimi potrebami
 • pedagoški intervju
 • refleksije
 • iz svetovne pedagoške zakladnice
 • pedagoške alternative

Prvih pet rubrik je bolj ali manj standardnih in se pojavljajo praviloma v sleherni številki, medtem ko so ostale rubrike sporadične.

Uredniški odbor

Prvi glavni in odgovorni urednik revije je bil dr. Ludvik Horvat, nasledil ga je dr. Martin Kramar.

Sedanji uredniški odbor tvorijo:

 • dr. Martin Kramar, glavni urednik
 • Štefan Krapše, odgovorni urednik
 • dr. Vlasta Hus
 • dr. Marija Ropič
 • dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
 • mag. Samanta Žibert
 • mag. Vanja Guček

Drugi podatki

Letno izzide šest številk revije, lahko so tudi dvojne številke. Tu in tam se pojavi posebna tematska številka, ki zajema osrednji del revije. Revija izhaja v nakladi 550 izvodov in se ne nahaja v prosti prodaji. Revijo je subvencioniralo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.

Revija EDUCA nosi oznako

 • ISSN 0353-9369
 • UDK 372/373.3 (497.12) (051)

Letna naročnina za vzgojno-izobraževalne ustanove in druge institucije znaša v letu 2015 80,00 EUR, za posameznike 40,00 EUR in za študente 20,00 EUR. DDV 8,5 % je vračunan v ceno, ravno tako tudi poštnina.

Revija EDUCA je vpisana v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS po zaporedno številko 664.

Logotip je oblikoval akademski slikar Lucijan Bratuž , oblikovanje naslovnice pa smo zaupali studiu ACRIS iz Nove Gorice. Prelom revije že dolga leta dela GRAFY s.p. iz Nove Gorice.