Novosti na področju obračunavanja plač in finančnega načrtovanja v vzgoji in izobraževanju

Nenehno spreminjanje zakonodaje, vladni ukrepi ter ukrepi Ministrstev za finance in izobraževanje za uravnoteženje proračuna terjajo skrbno spremljanje in odzivanje. Za konec meseca julija ter za september so se napovedovali pomembni sestanki o plačah na relaciji Ministrstvo za javno upravo in pravosodje na eni ter sindikatov javnega sektorja na drugi strani.

obracunavanje plac

V sled navedenega načrtujemo v začetku meseca oktobra krajše eno-dnevno izobraževanje o novostih na področju obračunavanja plač v javnem sektorju ter o finančnem načrtovanju v vzgoji in izobraževanju.

Comments are closed.