KAKOVOST STORITEV V JAVNEM SEKTORJU

EDUCA pripravlja celovito analizo kvalitete storitev v javnem neprofitnem

sektorju na Goriškem. Vabimo vas k sodelovanju tako, da izpolnite vprašalnik,

ki se nahaja na povezavi

 https://www.1ka.si/a/75992
kvaliteta naslovna

Vabljeni k sodelovanju pri vrednotenju kvalitete javnih neprofitnih storitev na Goriškem

Vsak izmed nas je uporabnik številnih javnih storitev, bodisi na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstva, kulture, ali pa socialnega varstva oziroma javne uprave.

Stopnja kvalitete teh storitev je marsikje na zavidljivi ravni, ponekod pa ne dosega pričakovanj uporabnikov storitev.

Zanima nas vaše mnenje o navedenih storitvah ter vaši predlogi za izboljšanje le-teh. V ta namen vas vabimo, da izpolnite vprašalnik, ki se nahaja na povezavi: https://www.1ka.si/a/75992.Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo 5 ali 6 minut in je kajpak v celoti anonimen.

Ugotavljanje stopnje kvalitete javnih neprofitnih storitev na Goriškem je del posebnega projekta, katerega naročnik je Mestna občina Nova Gorica in ki ga  preko javnih del sofinancirata Zavod RS za zaposlovanje ter Mestna občina Nova Gorica. Ugotovitve analize stopnje kvalitete javnih neprofitnih storitev bomo skupaj s predlogi za izboljšave objavili na tej spletni strani koncem meseca decembra.

 

Najlepša hvala za vaše sodelovanje!

 

Comments are closed.