Jesenske novitete za računovodje iz vzgoje in izobraževanja

EDUCA Izobraževanja 2013

 Vas vabi  na seminar za računovodje iz vzgoje in izobraževanja :

 JESENSKE   NOVITETE   ZA   RAČUNOVODJE   IZ  VZGOJE   IN   IZOBRAŽEVANJA   ( plače, znižanje stroškov, ZIPRS1314, dodatki, povračila stroškov dela, jubilejne nagrade, … )

 City Hotel Ljubljana, 10.X. 2013

EDUCA Izobraževanja vsako leto aprila pripravlja za vas dvo-dnevno izobraževalno konferenco, ki je postala največji  letni  izobraževalni dogodek za računovodje iz vzgoje in izobraževanja.

Ker pa naša vlada ter posledično različna ministrstva poskrbijo, da se zakonodaja in različne uredbe spreminjajo kot po tekočem traku, smo se odločili, da bomo odslej za vas pripravili tudi t.im. »jesensko srečanje« računovodij iz vzgoje in izobraževanja, ki bo eno-dnevno in odslej tradicionalno v prvi polovici oktobra.

Letošnje  prvo srečanje bo 10. oktobra v konferenčnem centru City Hotel-a v centru Ljubljane.

Za vas smo pripravili nabor aktualnih in zanimivih tem, predvsem tistih, ki vas najbolj begajo pri vaši vsakodnevni praksi. Pri izboru  tem so nam  pomagale vaše stanovske kolegice.

Predavatelja bosta znana in izjemno referenčna  mag.Branko Vidič ter Adam Šisernik, oba iz Ministrstva za notranje zadeve. Ker sta že leta udeležena pri nastajanju novih zakonskih in podzakonskih aktov ter hkrati aktivna akterja pri pogajanjih in dogovarjanjih  tako s sindikati, kako tudi z delodajalci, bosta gotovo najboljša možna izbira za naše prvo  jesensko izobraževalno srečanje !

 OSREDNJE  SEMINARSKE   TEME

 • začasna narava dodatnih ukrepov za znižanje stroškov dela v javnem sektorju oz. v vzgoji in izobraževanju ;
 • novela ZIPRS 1314
 • znižana vrednost plačnih razredov plačne lestvice in nekaterih dodatkov;
 • drugačna ureditev glede jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči za člane sindikatov;
 • povračilo stroškov prevoza na delo in z dela glede na ZDR-1;
 • novosti, ki jih pripravlja vlada oz. spremembe zakonodaje, ki jih pripravlja MNZ;
 • posamezna povračila  stroškov v zvezi z delom (prehrana, prevoz, terenski dodatek, dnevnice, itd) in druge prejemke (regres za LD, solidarne, jubilejne) predvsem tako, da bomo osvetlili, katero pravno podlago upoštevati pri določitvi višine oz. zneska in katero pri določevanju upravičenosti );
 • prikaz povezave med KP, ZDR-1, itd in posameznimi interventnimi zakoni, da  bomo pravilno izplačevali povračila stroškov dela in druge osebne prejemke;
 • postopek določitve osnovne plače zaposlenemu v javnem sektorju oz. v vzgoji in izobraževanju;
 • posebnosti obračuna plače v vzgoji in izobraževanju, ki jih je potrebno poznati;
 • napake in pomanjkljivosti pri obračunu plače oziroma posredovanju podatkov o plačah v sistem ISPAP.

 TERMIN, TRAJANJE IN LOKACIJA  KONFERENCE

Seminar  bomo izvedli v četrtek 10. oktobra 2013 v konferenčnem centru  City Hotel v Ljubljani (Dalmatinova 15, SI-1000 Ljubljana;  www.cityhotel.si  ). Pričetek seminarja bo ob 9.00, zaključek pa ob 13.45 uri.

KOTIZACIJA IN PLAČILO

 Kotizacija znaša 135,00 EUR + DDV. Kotizacija vključuje prisotnost na seminarju, strokovno gradivo ter okrepčila med odmori. Udeleženkam  izobraževalne konference iz Kranjske Gore april 2013  priznavamo 5% popust, kakor tudi vsaki drugi udeleženki, ki prihaja iz iste ustanove. Kotizacijo plačate šele na osnovi izstavljenega računa. Popusti se ne seštevajo.

INFORMACIJE TER PRIJAVE IN ODJAVE

 Podrobnejše informacije vam bomo posredovali na spodaj navedenih kontaktnih naslovih:

EDUCA Izobraževanja

Gradnikove brigade 23,   P.P. 181, 5000 Nova Gorica
Tel.:   08 2053 225     fax. :  08 2053 226
E pošta:  stefan@educaizobrazevanje.si
                  info@educaizobrazevanje.si

Letak Jesenske novitete za računovodje iz vzgoje in izobraževanja

Vašo pisno prijavo pričakujemo najkasneje 3 dni pred pričetkom  seminarja. Pošljete jo lahko na zgoraj navedene naslove po pošti, faksu-u ali e-pošti oz. preko on-line prijave.

  Jesenske novitete za računovodje iz vzgoje in izobraževanja - PRIJAVNICA
  Ustanova
  Naslov prijavitelja
  Pošta
  e-pošta
  Tel.
  Faks
  Matična št.
  Davčna št.
  Davčni zavezanec
  DANE
  Prijavljamo naslednje udeleženke/ce:
  Ime
  Priimek
  Ime
  Priimek
  Zaposlen/a kot
  Zaposlen/a kot
  Dovoljujemo, da prijavljene udeležence/ke v seznam prijavljenih
  DANE
  UDELEŽENKA KONFERENCE APRIL 2013 Kranjska Gora:
  DANE
  Dovoljujemo, da nas obveščate po e-pošti:
  Varnostna koda:
  captcha
  Vnos varnostne kode:

  Comments are closed.