Jesenske novitete za računovodje iz vzgoje in izobraževanja 2050

Za računovodje iz vzgoje in izobraževanja smo pripravili že 8. jesensko izobraževanje, ki ga bom o izvedli 8. oktobra v Ljubljani/Vič. V ospredju bodo 3 tematski sklopi: Aktualno na področju DDV v letu 2020, Zahtevnejši poslovni dogodki na področju vzgoje in izobraževanja ter finančno vodenje/obvladovanje EU projektov.

Več:
IZVAJALCI SEMINARJA BODO UGLEDNI IN IZKUŠENI PREDAVATELJI/CE IZ UGLEDNIH JAVNIH IN ZASEBNIH USTANOV, IN SICER :
Mag. Ivan KRANJEC, odvetnik – specialist davčnega prava ter sodelavec mednarodne Odvetniške pisarne CMS Reich-Rohrwig Hainz pravno svetovanje d. o. o., kjer se posveča predvsem področju transfernih cen in DDV, svetuje pa tudi na področju davka od dohodkov pravnih oseb in dohodnine.
Fenja BORŠTNAR, diplomirana ekonomistka in strokovnjakinja s področja računovodstva. Z računovodstvom se ukvarja že več kot 20 let, od tega 15 let samostojno kot vodja lastnega računovodskega servisa. Redna zunanja sodelavka na Javnem zavodu Cene Štupar.je izkušena in referenčna predavateljica tudi na področju javnega sektorja – vodenje preko 200 tečajev, seminarjev in izobraževanj s področja knjigovodske in računovodske tematike.
Mirjana ZELEN, zaposlena v podjetju Projektno vodenje in finančno svetovanje Mirjana Zelen s.p., Nova Gorica se ukvarja s svetovalnimi storitvami za javni sektor na področju finančnega in administrativnega vodenja projektov, vključno s svetovanjem v postopkih javnih naročil. Mirjana Zelen ima 26 let delovnih izkušenj, od tega je bila 10 let zaposlena v javnem sektorju kot vodja finančno računovodskega sektorja, že več kot 10 let pa svetuje javnemu sektorju kot pogodbena svetovalka.

OSREDNJE SEMINARSKE TEME:
• Aktualno o DDV na področju vzgoje in izobraževanja
• Predvidene spremembe oziroma novosti na področju DDV v letu 2020
• Napovedana sprememba stopnje DDV pri elektronskih publikacijah
• Koraki ugotavljanja znižane DDV stopnje – praktični vodič
• Pravočasnost obračunavanja DDV pri prejetih elektronskih storitvah s primeri
• Kdaj (lahko) javni zavod nastopa kot organizator potovanja v smislu DDV pravil – pojasnilo FURS
• Izkazovanje in posebnosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev ( na konkretnih primerih iz VIZ )
• Poslovne terjatve – odpisi in popravki vrednosti ( na konkretnih primerih iz VIZ )
• Finančno/računovodski vidik vodenja EU projektov
• Sistem financiranja z EU projekti in Finančni okvir 2014-2020
• Splošni finančno-administrativni pogoji za projekte, financirane z EU sredstvi
• Projektni stroški in izdatki
• Projektni prihodki
• Primeri knjiženj poslovnih dogodkov
• Davčni vidik (DDV, DDPO)

Letak in prijavnica

Comments are closed.