Jesenske novitete za računovodje iz vzgoje in izobraževanja

JESENSKE NOVITETE ZA RAČUNOVODJE IZ VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA IV. 2015  

 

13. oktobra letos EDUCA izobraževanja pripravlja že tradicionalno 4. izobraževanje o jesenskih novitetah za računovodje iz področja vzgoje in izobraževanja na področju dela, ki ga opravljate.

Seminar bomo izvedli v torek, 13. oktobra, v konferenčnem centru Območne obrtne zbornica Ljubljana Vič.

Poudarki letošnjega  srečanja se bodo nanašali na: plačni sistem, davčne blagajne, izdajanje računov in vezane knjige računov, novosti na področju DDV, e-hramba …).

Neformalno bomo takoj po zaključku uradnega dela seminarja udeleženkam na kratko predstavili nov Sindikat uslužbencev plačne skupine J.

Predavatelji navedenih tem bodo najboljši možni ta hip – vam že poznani, referenčni in vselej visoko ocenjeni mag.Branko Vidič, Petra Mlakar, Maja Dolinar Dubokovič ter mag.Branko Godec.

Poudarek pri vseh štirih predavanjih bo predvsem na konkretnih primerih in vprašanjih, ki so značilni za specifiko računovodstev v  vzgoji in izobraževanju.

V ta namen vas prosimo, da nam že v naprej (do 9. X.) pošljete vaša vprašanja na: stefan@educaizobrazevanje.si

OSREDNJE TEME SEMINARJA:

 • osnutek sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju,
 • poročanje in objavljanje podatkov o plačah in drugih stroških dela na NIO,
 • aktualno dogajanje pri pogajanjih med Vlado RS in sindikati javnega sektorja,
 • splošna pravila o davčnih blagajnah in njihovi uporabi v vzgoji in izobraževanju (na podlagi Zakona o potrjevanju računov),
 • uporaba davčnih blagajn v vzgoji in izobraževanju,
 • primeri prodaje blaga ali storitev v vzgoji in izobraževanju,
 • kdaj moramo v vzgoji in izobraževanju izdati račun iz vezane knjige računov,
 • aktualno o nekaterih problemih glede DDV v vzgoji in izobraževanju,
 • ali je smiselno, da še naprej vztrajamo v sistemu DDV, kljub temu, da nimamo 50.000 evrov obdavčljivega prometa na letni ravni – kakšne so posebnosti ob izhodu iz sistema DDV,
 • kako pravilno izdamo račune za nadstandard – prevozi, izleti, tabori, vstopnine, kosila, uporabo telovadnice, prodajo novoletnih voščilnic ipd.,
 • e-računi in njihovo e-arhiviranje ter e-hramba,
 • predstavitev poteka zajema in hrambe e-računov pri Pošti Slovenije,
 • vzorčna notranja pravila za namene izvajanja zajema in e-hrambe e-računov s strani Arhiva Republike ter aktivnosti za prevzem le-teh.

 POMEMBNO OBVESTILO!

Zaradi izjemnega interesa za zgoraj navedeni seminar  smo morali spremeniti lokacijo izvedbe in sicer bomo seminar izvedli v torek, 13. X., v konferenčnem centru M hotel-a v Ljubljani.

Hkrati vse potencialne še neprijavljene udeležence obveščamo, da žal ne moremo več sprejemati novih prijav, saj je konferenčna dvorana povsem polna!

Hvala za razumevanje! 
Letak in prijavnica

[]
1 Step 1
JESENSKE NOVITETE ZA RAČUNOVODJE IZ VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA IV. 2015
Ustanova
Naslov, pošta
Telefon
Na izobraževanje prijavljamo naslednje udeleženke/ce:
Ime in priimek
Ime in priimek
Prijavljene udeležence/ke se vpiše v seznam prijavljenih za interno uporabo!
UDELEŽENKA APRILSKE KONFERENCE V ZREČAH 2015
PODATKI ZA IZSTAVITEV RAČUNA: (vsi podatki so obvezni)
Davčna št. oziroma id za DDV
Davčni zavezanec
Matična številka
Račun odprt pri banki (ime banke)
Bančni račun - TRR
BIC koda
Previous
Next

Comments are closed.