Javna naročila za vzgojno-izobraževalne zavode 2015

EDUCA Izobraževanje je za vas pripravila krajši enodnevni seminar

Učinkovita izvedba postopka oddaje javnega naročila 

s predstavitvijo novele ZJN-2E,

na katerem boste izvedeli, kako kvalitetno in brez odvečnih zadreg pripraviti razpisno dokumentacijo za nabavo živil in čistil, za prevozne storitve ter za izvedbo gradenj (energetska sanacija).
Termin in lokacija : 17. VI. 2015 v konferenčnem centru Hotel PLAZA, Ljubljana

Namen seminarja :

Javni zavodi s področja izobraževanja, vzgoje in varstva se dnevno srečujete s postopki oddaje javnih naročil. Za učinkovito izvedbo postopka oddaje javnega naročila je potrebno poznati pogosto se spreminjajočo zakonodajo in pravno prakso Državne revizijske komisije.

Poudarek seminarja bo na predmetih, ki jih naročniki iz vzgoje in izobraževanja najpogosteje izvajate:

  • dobava živil,
  • dobava čistil,
  • prevozne storitve ter
  • izvedba gradenj (energetska sanacija).

Udeleženci seminarja boste izvedeli, kako pripraviti razpisno dokumentacijo, ki vam bo omogočila pridobitev usposobljenega ponudnika, brez odvečnih (pred)revizijskih postopkov.

Seminar bo temeljil na praktičnih napotkih naročnikom, kako izkoristiti možnosti, ki jih ZJN-2 in pravna praksa DKom omogočata oziroma katerim ravnanjem se je bolje izogniti. Predstavljena bo aktualna praksa DKom.

Del seminarja bo namenjen praktičnemu prikazu nakupa živil s predstavitvijo napak in pomanjkljivosti, ki se v praksi pogosto pojavljajo.

Na seminarju boste udeleženci prejeli gradivo za lažjo izvedbo postopka oddaje javnega naročila (popis spisa, obvestila po 79. členu ZJN-2, vzorce sklepa o začetku postopka, vzorec končnega poročila).

Izvajalki seminarja:

Milena Basta Trtnik, univ. dipl. prav., direktorica svetovalne družbe BONORUM d.o.o., je  specialistka na področju javnih naročil. Bila je dolgoletna pravna svetovalka na Državni revizijski komisiji, kjer je pridobila veliko znanja in izkušenj na področju javnih naročil.

Je  avtorica številnih  strokovnih člankov, urednica strokovnih besedil in predavateljica z omenjenega področja.

Alma Ramčilović, univ. dipl. org. dela, direktorica družinskega podjetja Geaprodukt d.o.o., je izkušena organizatorka delovnih procesov na tržnem segmentu. Aktivna članica Upravnega odbora Podjetniško trgovske zbornice v Sloveniji, sodeluje tudi na evropskih projektih z mnogimi strokovnjaki iz predmetnega področja. V podjetju Geaprodukt d.o.o. se kot nabavnica srečuje s problematiko javnih naročanj na prehrambenem področju.

Seminar je namenjen  vsem, ki se v vzgojno-izobraževalnih zavodih ukvarjate z javnimi naročili, predvsem ravnateljem šol in vrtcev, njihovim pomočnikom, organizatorjem šolske prehrane, vodjem (pred)šolskih kuhinj ter poslovnim sekretarkam.

Podrobneje o  seminarju, osrednjih temah ter o samem poteku si oglejte v priloženi priponki.

Prijavnico (kot word datoteko) boste prav tako našli v priponki. Izpolnjeno prijavnico nam lahko pošljete po klasični pošti, skenirano po e-pošti, po fax-u; lahko pa se prijavite tudi on-line preko te spletne strani. 

Letak javna naročila

Javna naročila – prijavnica

1 Step 1
Javna naročila za vzgojno-izobraževalne zavode 2015 - PRIJAVNICA
Občina
Naslov, pošta
Telefon
Na izobraževanje prijavljamo naslednje udeleženke/ce:
Ime in priimek
Ime in priimek
Prijavljene udeležence/ke se vpiše v seznam prijavljenih za interno uporabo!
PODATKI ZA IZSTAVITEV RAČUNA: (vsi podatki so obvezni)
Davčna št. oziroma id za DDV
Davčni zavezanec
Matična številka
Račun odprt pri banki (ime banke)
Bančni račun - TRR
BIC koda
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder

Comments are closed.