ŠOLA IN MUZEJI – 1. nacionalni strokovni posvet

Za koordinatorje kulturno umetnostne vzgoje + za vse pedagoške kadre, ki sodelujete z muzeji + za muzejske kustose

Muzeji s svojimi vsebinami pomembno (pozitivno) vplivajo na vzgojo in izobraževanje. Muzejski pedagogi – kustosi so pri tem izjemnega pomena, saj s svojo strokovno usposobljenostjo posredno vplivajo na dojemljivost obiskovalcev ustanove, v kateri delujejo.

Skrbna pedagoška priprava otrok v vrtcu oziroma v šoli na obisk muzeja na eni ter prilagojeni pedagoško/didaktični pristopi s strani muzejskih kustosov/pedagogov na drugi strani postajajo v sodobni muzejski pedagogiki ključ do uspešnega sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in muzeji.

Vsled navedenega za vas:

 

Kvalitativni dvig muzejsko-pedagoške teorije in prakse ter iskanje medsebojnih sinergij med vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami ter muzeji in galerijami je temeljni namen in hkrati ambicija tega edinstvenega posveta!

 

OSREDNJI VSEBINSKI SKLOPI POSVETA

Na posvetu so predvideni štirje sklopi, znotraj katerih bodo prispevki razvrščeni. Teme, ki nas bodo še posebej zanimale so tako naslednje:

  1. Učni načrti in muzeji (povezave in analize na ravni učnih ciljev, vsebin, metod in oblik dela, pomen tacitnega znanja, izkustveno učenje, konstruktivizem …)
  2. Medpredmetno povezovanje v šolah in muzejih (povezave na ravni učnih ciljev in vsebin, nadgrajevanje znanja …)
  3. Muzeji in oblikovanje identitete (osebna, lokalna in nacionalna identiteta, osebnostni razvoj …)
  4. Sodobni muzejsko-pedagoški pristopi in posebnosti muzejsko-pedagoške didaktike.

PREDAVATELJI

Posvet bo potekal v obliki plenarnih predavanj ter prispevkov v sekcijah kot prikaz dobrih praks, evalvacij, analiz ali delavnic učiteljic/učiteljev/profesoric/profesorjev, muzejskih pedagoginj/pedagogov.

Vabljeni plenarni predavatelji oz. predavateljice bodo:

  • Vida Koporc Sedej, sekretarka na Ministrstvu za kulturo; v svojem predavanju bo predstavila pedagoške programe v državnih muzejih,
  • prof. dr. Helena Smrtnik Vitulić, izr. prof. za področje razvoje psihologije na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani; v predavanju bo spregovorila o razvojnih značilnostih mladostništva,
  • Staša Tome, doktorica bioloških znanosti in muzejska svetnica zaposlena v Prirodoslovnem muzeju Slovenije; na predavanju bo spregovorila o povezovanju muzejskih programov z učnimi načrti,
  • dr. Rajka Bračun Sova, umetnostna zgodovinarka in doktorica znanosti na področju izobraževanja učiteljev; v predavanju bo spregovorila o razmerju med šolsko in muzejsko pedagogiko,
  • prof. dr. Metoda Kemperl, programski vodja posveta, sicer pa izredna profesorica za umetnostno zgodovino na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani; leta 2010 je s sodelavci zasnovala nov 2. stopenjski študij muzejske pedagogike; na predavanju bo spregovorila o državljanski vzgoji v umetnostnih muzejih.

Nabor prijavljenih in izbranih (aktivnih) predavateljev v sekcijah oz. v delavnicah bomo objavili naknadno po izteku roka za prijavo in izbor. V priloženih priponkah si oglejte:

   – celoten program posveta z okvirnim urnikom

Celoten program posveta z okvirnim urnikom

   – splošno prijavnico
Splošna prijavnica

   – prijavnico za aktivno udeležbo
Prijavnica za aktivno udeležbo

   – pomembni datumi za aktivne udeležence

Pomembni datumi za aktivne udeležence

   – rezervacijski obrazec za prenočevanje – City hotel Maribor
Rezervacija za prenočitev

Vodstva muzejev in galerij prosimo, da naše povabilo posredujete vašim muzejskim kustosom, še posebej tistim, ki se ukvarjajo z muzejsko pedagogiko!

Vodstva šol in vrtcev prosimo, da naše povabilo posredujete koordinatorjem kulturno-umetnostne vzgoje ter pedagoškemu kadru, ki kakorkoli sodeluje z muzeji in galerijami; vsi skupaj ste vabljeni na ta edinstven posvet bodisi kot udeleženci oz. kot aktivni udeleženci.

Za aktivne udeležence (torej tiste, ki bodo na posvetu v eni izmed sekcij izvedli prikaz dobrih praks, evalvacij, analiz ali delavnic oz. plakatov/posterjev velja rok prijave naslova prispevka najkasneje do 15. II. 2017!

 

Več na: www.šolainmuzeji.si

 

 

Comments are closed.