Delovanje svetov vzgojno-izobraževalnih zavodov

Strokovni posvet za predsednike svetov javnih zavodov iz področja vzgoje in izobraževanja

Za predsednike svetov vzgojno-izobraževalnih zavodov smo pripravili edinstven strokovni posvet. Sveti vzgojno-izobraževalnih zavodov so namreč, poleg ravnateljev oz. direktorjev, organ upravljanja, hkrati pa so tudi organ nadzora (gre za nadzorni in regulatorni organ s pristojnostmi pri upravljanju javnega zavoda). Pohitite s prijavami, saj je število prostih mest omejeno, izvedba pa je že 21.VI.2016!

Letak Delovanje svetov-glava

NAMEN   POSVETA 

Ozavestiti in usposobiti člane svetov zavodov iz področja vzgoje in izobraževanja, predvsem pa njihove predsednike za kompetentno delovanje in kvalitetno odločanje znotraj sveta zavoda – kajpak na osnovi področne zakonodaje ter izhajajoč iz kompetenc in odgovornosti, ki jih imajo kot člani sveta zavoda oz. kot njihovi  predsedniki.

OSREDNJI  VSEBINSKI   SKLOPI  POSVETA

    A. SVETI  VIZ – ZAKONSKE PODLAGE, PRISTOJNOSTI, ORGANIZIRANOST IN     DELOVANJE

    B. KOMPETENCE IN ODGOVORNOSTI PREDSEDNIKA TER ČLANOV SVETOV VIZ

    C. UGOTOVLJENE NEPRAVILNOSTI PRI DELOVANJU SVETOV VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV

    D. NA KAJ MORAMO BITI POZORNI PRI FINANČNO/RAČUNOVODSKEM  NAČRTOVANJU IN POROČANJU  NA SVETU ZAVODA?

    E. UPRAVLJANJE KRIZNE SITUACIJE OZ. AFERE V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM ZAVODU IN VLOGA ČLANOV SVETA ZAVODA

Board-Meeting-SM

ORGANIZATOR IN IZVAJALCA IZOBRAŽEVALNEGA  POSVETA

Organizator  posveta  je EDUCA Izobraževanje, ki se že 25 let uspešno posveča organizaciji izobraževalnih dogodkov. Še posebej izobraževanju na področju vzgoje in izobraževanja.

Izvajalci posveta bodo vrhunski strokovnjaki iz svojih področij, in sicer :

  • Milena Bonelli, sekretarka iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
  • Inšpektorat za šolstvo pri min.za izobraževanje, znanost in šport
  • Mitja Matelič, odvetnik iz odvetniške družbe Matelič&Matelič d. o. o. Nova Gorica
  • Mihaela Bauman, gl.tajnik univerze v Ljubljani
  • Damjana Pondelek, strateška svetovalka in krizna komunikatorka, Urednica.si, d. o. o. Kamnik

meeting

Meeting1

Royalty-free 3d business computer generated clipart graphic picture of a group of blue people seated and holding a meeting at a large u shaped conference table.

Letak in prijavnica

Comments are closed.