Šola in muzeji Ptuj 2019
Delovanje svetov VIZ - 9. strokovni posvet; 17.9.2019
Muzeji
Letno poročilo
Svet zavodov
Predavanje1
9
8
Predavanje 2
7
6

ŠOLA IN MUZEJI, 1. nacionalni strokovni posvet

Muzeji s svojimi vsebinami pomembno (pozitivno) vplivajo na vzgojo in izobraževanje. Muzejski pedagogi – kustosi so pri tem izjemnega pomena, saj s svojo strokovno usposobljenostjo posredno vplivajo na dojemljivost obiskovalcev ustanove, v kateri delujejo.

Skrbna pedagoška priprava otrok v vrtcu oziroma v šoli na obisk muzeja na eni ter prilagojeni pedagoško/didaktični pristopi s strani muzejskih kustosov/pedagogov kot tudi učiteljev na drugi strani postajajo v sodobni muzejski pedagogiki ključ do uspešnega sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in muzeji.

VSLED NAVEDENEGA VAS VABIMO NA EDINSTVEN STROKOVNI POSVET!

Kvalitativni dvig muzejsko-pedagoške teorije in prakse ter iskanje medsebojnih sinergij med vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami ter muzeji in galerijami je temeljni namen in hkrati ambicija tega edinstvenega posveta!

Aktualna številka revije EDUCA

 

  • Medsebojni odnosi učiteljev in učencev, učencev v oddelku med seboj, vzgojiteljic do otrok in med otroki samimi v vrtcu.
  • Vzdušje ali klima v razredu, oddelku, šoli, vrtcu je veliko več kot le trenutno razpoloženje učiteljev in učencev.
  • Pedagoški intervju z dr. Vinkom Logajem